Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

1.1 Thu thập thông tin của khách hàng bằng cách:

Các thông tin được thu thập từ việc khách hàng điền vào form liên hệ trên website bao gồm: Tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, địa chỉ,.. hoặc tùy từng thời điểm experienced-gamers có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thêm một số thông tin khác như: loại xe khách hàng đang sử dụng, biển số xe…

1.2 Mục đích thu thập thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin mà khách hàng đã đăng kí để duy trì liên lạc với khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ của experienced-gamers cũng như thiết lập và xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc giao dịch giữa experienced-gamers  và khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ dùng thông tin này để thông báo đến khách hàng những chích sách dịch vụ, thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hệ thống đại lý ủy quyền. Lấy ý kiến phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ. Các nội dung khác mà experienced-gamers được phép sử dụng thông tin không trái với quy định của pháp luật.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi experienced-gamers hoặc đối tác của experienced-gamers  (đại lý ủy quyền). Cam kết không bán hoặc chia sẻ thông tin cho bất kỳ bên nào khác.

3. Đối tượng tiếp cận thông tin

Để thực hiện mục đích thu thập thông tin đề cập tại chính sách này experienced-gamers  có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, thông tin của khách hàng có thể được experienced-gamers tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

a) Hệ thống đại lý ủy quyền

b) Đơn vị trực thuộc của experienced-gamers  khi sự tham gia của đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa experienced-gamers với khách hàng.

c) Đối tác kinh doanh mà experienced-gamers  tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật thông tin của khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa experienced-gamers và đối tác kinh doanh của experienced-gamers.

Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng experienced-gamers có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của experienced-gamers có thể sẽ tiếp nhận thông tin của khách hàng để thay thế experienced-gamers tiếp tục cung cấp, thực hiện dịch vụ với khách hàng.

experienced-gamers sẽ phải tiết lộ thông tin của khách hàng cho bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc experienced-gamers có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính khách hàng hoặc của experienced-gamers /Đơn vị trực thuộc của experienced-gamers.

Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của khách hàng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin:

Toàn bộ thông tin khách hàng được lưu trữ thành cơ sỡ dữ liệu trên cơ sở dữ liệu của experienced-gamers trong thời gian cần thiết cho mục đích mà thông tin được thu thập

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

experienced-gamers  cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai trừ nhóm đối tượng trong mục 3 của chính sách này cũng như bảo mật thông tin của khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại chính sách này và quy định của pháp luật.

experienced-gamers sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất thông tin của khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù experienced-gamers thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ thông tin của khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, experienced-gamers không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho experienced-gamers sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và experienced-gamers không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ thông tin của khách hàng mà không do lỗi của experienced-gamers. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, experienced-gamers khuyến nghị khách hàng không nên gửi thông tin đến cho experienced-gamers.